Totalskadegaranti

Er båten din totalskadet? Hvis båten er forsikret gjennom Söderberg & Partners, er du garantert å få tilbake minst det du i sin tid ga for den. 

totalskadegaranti.jpg

En båt regnes som totalskadet dersom det for eksempel ikke er mulig å reparere den, at det ikke er lønnsomt å reparere den, at den er stjålet og ikke kommet til rette, eller at den ligger på havets bunn.

Med  totalskadegaranti  er du garantert et erstatningsnivå ved totalskade som tilsvarer  det du kjøpte båten for, ikke bare markedsverdi som fastsettes av en takstmann, slik som er det normale i båtforsikringer. 

Det er vanlig at forsikringsselskapene utbetaler erstatning tilsvarende det båten var verdt rett før totalskaden oppstod. Har du forsikret båten gjennom Söderberg & Partners båtprogram, er du garantert å få tilbake det du betalte for båten da du kjøpte den. Forutsetningen er at det er en skade som forsikringen dekker i henhold til forsikringsvilkårene, og at avtalt forsikringssum minst tilsvarer kjøpesum. 

Erstatningsnivå ved totalskade er regulert i forsikringsvilkårene punkt 11.1. og i definisjonen av «Forsikringsverdi (erstatningsgrunnlag ved totalskade)», hvis du vil vite mer. 

Få tilbud på båtforsikring du også

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send en mail til boat@soderbergpartners.no

Med båtforsikring gjennom oss får du følgende garantier: