Motorskadegaranti

Blir båten din skadet ved en uforutsett og plutselig ytre påvirkning, er du sikret gjennom båtforsikringen. Vårt båtprogram dekker også skader på båtens motor ved plutselige og uforutsette indre skader.

motorskadegaranti.jpg

Med  motorskadegaranti  menes at forsikringen  også dekker  indre skader i drivlinje som skjer plutselig og uforutsett. Det betyr at garantien omfatter både motoren og alle komponenter som skaper framdrift, som for eksempel girkasse, drev, aksling eller propell, når skaden skjer plutselig og uforutsett til tross for riktig vedlikehold av delene. 

Motorskadegaranti dekker: 

  • Hele motoren  
  • Alle komponenter som skaper fremdrift  
  • Innenborsmotorer som er yngre enn 10 år, kan utvides til 15 år*
  • Utenbordsmotorer som er yngre enn 6 år, kan utvides til 15 år*
  • I tillegg får du aldersgaranti og totalskadegaranti i vårt båtforsikringsprogram 

Motorskadegarantien  gjelder for: 

Innenbordsmotorer som er yngre enn 10 år og for utenbordsmotorer som er yngre enn 6 år. For innenbordsmotorer er det gradvis nedtrappingen av erstatningen (aldersfradrag) etter 6 år for ny del. Arbeidspenger erstattes uten nedtrapping frem til innenbordsmotoren er 10 år gammel. 

Motorskadegarantien  forutsetter: 

At skaden er  dekket i henhold til forsikringsvilkårene. Motorskadegarantien  er regulert i forsikringsvilkårene om hva forsikringen dekker. Begrensninger som gjelder spesielt for maskinhavariskade, finner du i punkt 4.1.9 og 4.1.10, samt punkt 11.6.

*Motorskadegarantien kan utvides utover standard dekning som gjelder for innenbordsmotorer yngre enn 10 år og utenbordsmotorer yngre enn 6. Utvidelsen til 15 år gamle motorer tilbys som en betalbar tilleggsdekning for båtens hovedmotor med inntil 1000 Hk for båter med inntil 4 millioner kroner i forsikringssum der båten benyttes til privat bruk i skandinavisk farvann.
Ordningen gjelder ikke for motorer til jolle/lettbåt og tilbys ikke for motorer med vannjet fremdriftssystem, herunder vannscootere.
Begrensninger som gjelder spesielt for tilleggsdekningen for utvidede maskinhavariskade til inntil 15 år gamle motorer (i tillegg til de som er beskrevet ovenfor), finner du i vilkårenes punkt 6.4 og 11.6). 

Få tilbud på båtforsikring du også

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send en mail til boat@soderbergpartners.no

Med båtforsikring gjennom oss får du følgende garantier: