Aldersgaranti

Med båtforsikring gjennom Söderberg og Partners får du aldersgaranti. Det betyr at du slipper redusert erstatning på grunn av båtens alder når en gammel del erstattes med en ny. 

aldersgaranti.jpg

Med  aldersgaranti menes at det  ikke gjøres aldersfradrag eller reduksjon i erstatning på grunn av båtens alder hvis det må kjøpes nytt for å erstatte ødelagte deler. Aldersgarantien gjelder når gammelt erstattes med nytt hvis det er en skade som dekkes i henhold til forsikringsvilkårene. 

Unntak fra aldersgarantien gjelder for; utenbordsmotor, seil, rigg, beskyttelsestrekk, personlige effekter/løsøre, jolle/lettbåt og deler som ikke lenger er tilgjengelige eller tillatt.  Når det gjelder disse unntakene, er aldersfradraget begrenset til maksimalt 1/3 av prisen på delen som erstattes.  

Aldersgarantien er regulert i forsikringsvilkårene om aldersfradrag i avsnitt 11, og spesielt om unntak med begrenset aldersfradrag i punkt 11.3 og 11.4. Se egne bestemmelser for maskinhavariskade i punkt 4.1.9, 4.1.10 og 11.6. Ved maskinhavariskade som ikke skyldes ytre påvirkning, gjelder egne bestemmelser. 

Få tilbud på båtforsikring du også

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send en mail til boat@soderbergpartners.no

Med båtforsikring gjennom oss får du følgende garantier: