Fartsregler på sjøen

Vi gir deg oversikt over de viktigste fartsreglene på sjøen.

Nye fartsregler_web.jpg

Mange finner stor glede i båtlivet i det norske farvann. Vi ønsker derfor å minne på viktigheten av at fartsgrensene overholdes, slik at det skaper trygghet for alle som ferdes på sjøen. 

1. Offentlige badeplasser

Det er forbudt å ankre opp eller ferdes med motor og seildrevne fartøy innenfor merkebøyer som er lagt ut ved offentlige badeplasser.

2. Badende

Fartøy skal ikke ha høyere fart enn 5 knop når det er 50 meter fra steder der hvor folk bader.

3. Bademerkebøyer

Det er maks 5 knop om man er nærmere enn 50 meter.

Nye fartsgrenser på sjøen i 2022

Kystverket har vedtatt ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen. Den trådte i kraft 1. januar 2022. Samtidig ble rundt 125 lokale fartsforskrifter i 95 kommuner opphevet. 

I en periode fremover kan du oppleve at skiltene som viser fartsgrensen ikke er korrekte. Husk at det alltid er båtførers ansvar å vite hvilke regler som gjelder der man ferdes. 

Krav om høyhastighetsbevis fra juni 2023

Fra 1. juni 2023 må du ha høyhastighetsbevis for å kunne føre fritidsbåter som kan gå i 50 knop eller mer. Hovedformålet med å innføre høyhastighetsbevis er å gi båtførere økt kunnskap og bedre holdninger, slik at antall ulykker ved bruk av fritidsfartøy reduseres.

 

Tilbud på båtforsikring

Ønsker du et tilbud på båtforsikring kan du benytte vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail: boat@soderbergpartners.no